Några intressanta frågor och svar


Boken är tvärvetenskaplig till sin natur men hamnar avslutningsvis vid frågan om vad som händer i framtiden vilket leder till följande frågeställning:

Fråga 1:   De flesta människor bryr sig inte om vad som händer med vårt klimat om femhundra eller tusen år. Vad kan vi då göra redan idag för att ge våra ättlingar i nedstigande led en bättre värld att leva i?
 

Svar:   Vi kan börja med att bearbeta den aningslöshet som är så utbredd idag när det gäller kommande klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi måste börja förstå vad som händer oss alla när vi nu helt klart går mot större svängningar i jordens medeltemperatur. Vi har idag tydligt stigande globala temperaturer med efterföljande naturkatastrofer som följd viket innebär att allt fler människor från regioner nära ekvatorn måste flytta längre norrut för att få en drägligare tillvaro. När den pågående värmeperioden som vi nu är i på grund av växthusgaserna tar slut, vilket sker inom bara 200-300 år då alla fossila lager är slut, så kommer en vändning och då börjar resan antagligen på historiskt vis mot en ny istid som innebär att vi i våra nordliga länder måste flytta till de varmare länder varifrån alla flyktingar idag kommer ifrån. Det är inte utan att man känner hur skammens rodnad ilar igenom kroppen.


Fråga 2:   Hur förbereder vi oss inför allt detta?
 

Svar:   Vi måste börja prata om saken. Vi måste börja tänka igenom konsekvenserna. Vi måste börja umgås med tanken att ingenting på jorden är beständigt. Människan råder inte över naturen trots alla våra tekniska framsteg och naturen kommer sannolikt på sikt att vara lika oförlåtande till oss människor som den en gång var till dinosaurierna.

Notera:
Tanken har varit att skriva en saklig och objektiv bok som riktar sig till alla människor oavsett ålder och bakgrund. Boken, som är liten och lättläst, bör läsas från pärm till pärm då den fösta delen av boken klart utgör bakgrunden och ger det rätta och viktiga perspektivet för den andra delen av boken. Det är en aktuell och angelägen bok…