Titel: BARA EN GLIMT AV EVIGHETEN

Författare: Kjell Lidström

ISBN: 978-91-639-2310-4


Jag har genom min astronomihobby hamnat i frågan vart är vi på väg här på jorden? Med historiskt perspektiv vet vi att en ny istid nalkas. Å andra hand, om vi fortsätter med dagens energiförsörjning och utsläpp, inträffar dess motsats med stigande värme och stigande havsnivåer vilket i förlängningen leder till förödande naturkatastrofer. Pest eller kolera kan anas runt hörnet. Frågan är, kan människan med samlad klokhet åstadkomma en gyllene medelväg? Detta är huvudtemat i boken som jag behandlar såväl vetenskapligt som filosofiskt och kryddar med ett kapitel konstnärligt vackra bilder från rymden.

Inköp:              Akademibokhandeln, Bokus.com
Föreläsning:   

Recensioner:
En lättläst och bra populär-sammanställning av i nuläget vetenskapligt kända fakta. Boken ger perspektiv som de flesta människor, inklusive politiker och beslutsfattare, aldrig eller knappast reflekterar över. / Bernt Wikström Kåsböle

---
Alla människor borde få läsa den boken!
Du förklarar så elegant de mest invecklade saker så man blir förvånad och häpnar över att det är så det är. Det är ju dessa saker som Du belyser i Din bok som borde få komma fram i den dagliga miljödebatten. / Lars Wiik Norrköping.

---
Tack för din välskrivna bok där jag tycker att du har tagit upp klimatfrågan på ett utmärkt sätt - och i sitt rätta perspektiv! Det har ju gått alltför mycket politik i frågan - där de flesta som uttalar sig inte tycks veta särskilt mycket i ämnet.
 
Som du så väl argumenterat så är ju jordens klimat ytterst styrt av astronomiska faktorer - överlagrat med bidrag från jordens egna geologiska aktiviteter såsom stora vulkan-utbrott.
 
De resulterande naturliga och cykliska klimatvariationerna, som du enkelt och effektivt åskådliggjort i form av vedertagna resultat i diagramform, illustrerar att dagens klimat inte avviker märkbart från samma fasläge i tidigare klimatcykler.
 
Jag är som du amatörastronom. Professionellt är jag geofysiker och elektroniker, och har likaså som i ditt fall ägnat en stor del av mitt liv åt instrumentutveckling. /Bruno Nilsson Boden
 


Text på bokens baksida:


Boken beskriver kort universums grandiosa prakt med bilder på planeter och nebulosor samt synliggör på ett bra sätt tidens obevekliga gång. Mänskligheten befinner sig vid en vändpunkt i tillvaron som bara naturen råder över och här får vi anpassa oss så gott det går. Som pojken i Kejsarens nya kläder avslöjas de verkliga hoten mot vår tillvaro.


Nyheter:

Se även Professor Johan Rockströms viktiga och alarmerande video,
https://www.youtube.com/watch?v=zbl5vHy18go

Se Frågor/Svar ovan!