BARA EN GLIMT AV EVIGHETEN

av Kjell Lidström


Genom min astronomihobby har jag ställt mig frågan: Vart är vi på väg här på jorden? Med historiskt perspektiv vet vi att en ny istid nalkas. Å andra sidan kommer det motsatta inträffa om vi fortsätter med dagens energiförsörjning och utsläpp; värmen kommer öka och havsnivåerna stiga, vilket i förlängningen kommer att leda till förödande naturkatastrofer. Kan människan med samlad klokhet åstadkomma en gyllene medelväg? Detta är huvudtemat i boken Bara en glimt av evigheten, som jag behandlar såväl vetenskapligt som filosofiskt och kryddar med ett kapitel konstnärligt vackra bilder från rymden.

ISBN: 978-91-639-2310-4
Köp den på Akademibokhandeln och Bokus.

 

Omdömen

"En lättläst och bra populär-sammanställning av i nuläget vetenskapligt kända fakta. Boken ger perspektiv som de flesta människor, inklusive politiker och beslutsfattare, aldrig eller knappast reflekterar över."

Bernt Wikström, Kåsböle

---
"Alla människor borde få läsa den boken!
Du förklarar så elegant de mest invecklade saker så man blir förvånad och häpnar över att det är så det är. Det är ju dessa saker som Du belyser i Din bok som borde få komma fram i den dagliga miljödebatten." 

Lars Wiik, Norrköping

---
"Tack för din välskrivna bok där jag tycker att du har tagit upp klimatfrågan på ett utmärkt sätt - och i sitt rätta perspektiv! Det har ju gått alltför mycket politik i frågan - där de flesta som uttalar sig inte tycks veta särskilt mycket i ämnet.
 
Som du så väl argumenterat så är ju jordens klimat ytterst styrt av astronomiska faktorer - överlagrat med bidrag från jordens egna geologiska aktiviteter såsom stora vulkan-utbrott.
 
De resulterande naturliga och cykliska klimatvariationerna, som du enkelt och effektivt åskådliggjort i form av vedertagna resultat i diagramform, illustrerar att dagens klimat inte avviker märkbart från samma fasläge i tidigare klimatcykler.
 
Jag är som du amatörastronom. Professionellt är jag geofysiker och elektroniker, och har likaså som i ditt fall ägnat en stor del av mitt liv åt instrumentutveckling."

Bruno Nilsson, Boden

Om boken

Bara en glimt av evigheten beskriver universums grandiosa prakt med bilder på planeter och nebulosor, samt synliggör på ett tydligt sätt tidens obevekliga gång. Mänskligheten befinner sig vid en vändpunkt i tillvaron som bara naturen råder över, och för människan gäller det att anpassa sig så gott det går. Som pojken i Kejsarens nya kläder avslöjar boken de verkliga hoten mot vår tillvaro.


Nyheter

December 2018

  • En gnista av hopp inför julhögtiden. Läs L-G Nilssons fina artikel i Allt om Vetenskap,
November 2018
  • Ver. 2 Omarbetad version med Danska, Svenska och Finska Meteorologiska Institutets data inkluderade,

Oktober 2018