Några intressanta frågor och svar


Boken är tvärvetenskaplig till sin natur men hamnar avslutningsvis vid frågan om vad som händer i framtiden vilket leder till följande frågeställning:

Fråga 1:   De flesta människor bryr sig inte om vad som händer med vårt klimat om hundra eller tusen år. Vad kan vi då göra redan idag för att ge våra ättlingar i nedstigande led en bättre värld att leva i?
 
Svar:   Vi kan börja med att bearbeta den aningslöshet som är så utbredd idag när det gäller kommande klimatförändringar och dess konsekvenser. Vi måste börja förstå vad som händer oss alla när vi nu helt klart går mot större svängningar i jordens medeltemperatur. Vi har idag tydligt stigande globala temperaturer med efterföljande naturkatastrofer som följd viket innebär att allt fler människor från regioner nära ekvatorn måste flytta längre norrut för att få en drägligare tillvaro. När den pågående värmeperioden som vi nu är i på grund av växthusgaserna tar slut, vilket sker inom bara 200-300 år då alla fossila lager är slut, så kommer en vändning och då börjar resan antagligen på historiskt vis mot en ny istid som innebär att vi i våra nordliga länder måste flytta till de varmare länder varifrån alla flyktingar idag kommer ifrån. Det är inte utan att man känner hur skammens rodnad ilar igenom kroppen.

Fråga 2: Har synen på klimatförändringarna förändrats på senare år?

Svar: Ja! Klimatalarmisterna på 80- och 90-talet varnade för att klimatutsläppen fortsatte att öka likaså jordens medeltemperatur vilket inte alla på den tiden var överens om. Idag delar dock den stora majoriteten av forskare världen över den insikten och klimatalarmisterna har nu övergått till att göra oss uppmärksamma på att förändringarna går allt snabbare bl.a. för att metanutsläppen tilltar när permafrosten nu gradvis släpper över stora områden runt Arktis. Metangas är, i förhållande till koldioxid, en 20 gånger mer temperaturhöjande växthusgas som kan innebära en temperaturhöjning på 5-10 grader inom 20-30 år vilket, om så sker, blir det förödande för stora delar av mänskligheten. Om denna utveckling verkligen kommer återstår att se.
Forskarna tvistar om hur det kommer att gå då halveringstiden för metan är avsevärt kortare än koldioxiden. Nettoeffekten är svår att förutse.

Fråga 3:   Hur förbereder vi oss inför allt detta?
 
Svar:   Vi måste börja prata om saken. Vi måste börja tänka igenom konsekvenserna. Med stigande temperatur här i Sverige så får vi bättre odlingsförutsättningar samtidigt som matleveranser från medelhavsområdena är hotade. Politikerna måste börja ta hänsyn till konsekvenserna av den utvecklingen och vidta riktiga åtgärder för att möta både svårigheterna och möjligheterna och det får inte ta alltför lång tid! Genomgripande förändringar måste antagligen också ske för att säkerställa vattentillgången kommande år. Avslutningsvis, Här gäller det att inte drabbas av panik utan hellre försöka vara konstruktiv och handla klokt. Vi måste alla dessutom vara beredda att radikalt ändra vår syn på en mängd saker för att våra efterlevande om möjligt skall få det bra.