PROJEKT

Bilderna nedan visar olika detaljer av mitt egenkonstruerade 16-tums Newtonteleskop. Brännvidden är 1,8 meter och styrningen är utförd med högprecisionsstegmotorer som arbetar med mikrostegning för att maximera upplösningen och ge ryckfri drift av teleskopet vid automatisk tracking.

SolidWork Design

All mekanikkonstruktion är utförd med dataprogrammet SolidWork. Alla blåfärgade detaljer är skurna med högtrycksvattenstråle ur 12 mm aluminium och har därefter blåanodiserats.

Stegmotordrift

Alt-Azimuth justeras med mikrostepsmotorer.
Ett specialbyggt datorkort med GPS-funktion och bluetoothkontroll styr teleskopets alla funktioner. Joystick används vid manuell op.

Ljusöppning

Primärspegeln har en diameter på 406 mm. Max förstärkning är 360 ggr. Ljusöppningen upptill är 480 mm. Ljusförstärkningen är ca 4000 ggr vid 6 mm pupill.

Primärspegelhållaren

Primärspegelhållaren är utförd med 18-punkters flytande montage samt fläktkylning.

Sekundärspegelhållare

2-stegs sekundärspegelhållare med justeringsskruvar för kollimering av teleskopet. Den röda tråden skyddar primärspegeln ifall sekundärspegeln släpper från hållaren. Leverantör av sekundärspegeln: Antares Optics USA.

Primärspegel

16-tum F/4.5  BV/1800 mm. Levererad av  Zambuto Optical Company USA, en av världens i särklass bästa tillverkare av speglar för teleskop.