Ett 16-tums Newtonteleskopbygge

Bilderna nedan visar olika detaljer i mitt egenkonstruerade 16-tums Newtonteleskop. Brännvidden är 1,8 meter och styrningen är utförd med högprecisions stegmotorer som arbetar med mikrostegning för att maximera upplösningen och ge ryckfri drift av teleskopet vid automatisk tracking.

SolidWork Design

All mekanikkonstruktion är utförd med dator-programmet SolidWork. All blåfärgade detaljer är skurna med hötrycksvattenstråle ur 12 mm aluminium och därefter blåanodiserats.

Stegmotordrift

Alt-Azimuth justeras med mikrostepsmotorer.
Ett specialbyggt datorkort med GPS-funktion och bluetooth-kontroll styr telekopets alla funktioner. Joystick används vid manuell op.

Ljusöppning

Primärspegeln har en diameter på 406 mm.
Max förstärkning 360 ggr. Ljusöppningen upp-till är 480 mm. Ljusförstärkningen ca 4.000 ggr vid 6 mm pupill.

Primärspegelhållaren

Primärspegelhållaren är utförd med 18-punkt-ers flytande montage samt fläktkylning.

Sekundärspegelhållare

2-stegs sekundärspegelhållare med justerings-skruvar för kollimering av teleskopet. Den röda tråden skyddar primärspegeln ifall sekundär-spegeln släpper från hållaren. Leverantör av  sekundärspegeln: Antares Optics USA.

Primärspegel

16-tum F/4.5  BV/1800 mm. Levererad av  Zambuto Optical Company USA. En av värl-dens i särklass bästa tillverkare av speglar för teleskop.